202 162-4
11.03.1995       im Hbf Chemnitz    [3595]                           7961  Rochlitz - Chemnitz                                           
DB-AG
30.08.1994   im Hbf Brandenburg     [3266]                                                                        
202 248-1
DB-AG
15.08.1998   im Bh Seddin     [6210]                                                                        
202 255-6
DB-AG
202 268-9
DB-AG
26.06.1997   im Bhf Nossen     [5300]                           
Baureihe 202