474 532-9
DB-AG
31.03.2007   im Hbf Hamburg    [13361]    S 31   Altona - Harburg Rathaus                                                                          
474 507-1
04.06.2002      im Hbf Hamburg   [8937]      S  1   Wedel - Poppenbüttel
DB-AG
  
474 594-9
DB-AG
31.03.2007      im Hbf Hamburg   [13365]      S  31   Neugraben - Altona
Baureihe 474