17.08.2012   bei Nebanice  [20865]                                                                               
242 202-0
CD
242 203-8
CSD
02.01.1993   im Gbf Sokolov    [1963]                             
242 204-6
CSD
11.03.1994   im Bhf. Karlovy Vary   [2707]                             
242 205-3
CD
24.04.2011   im Bhf. Cheb   [18078]                              Os 7019   Cheb - Klasterec nad Ohri
Baureihe 242   [CD]