21.04.2014   im Bhf. Chomutov  [23556]      R  611   Cheb - Praha hl.n.                                                                          
362 046-5
CD
362 081-2
CD
22.04.2019   im Bhf. Usti nad Labem   [31949]    R 686  Praha hl.n. - Cheb                              
362 108-2
CD
21.04.2014   im Bhf. Chomutov   [23555]    R   Praha hl.n. - Cheb                              
362 109-1
CD
08.08.2020   bei Pavlovice   [34469]    Ex  557   Cheb - Praha hl.n.                              
Baureihe 362   [CD]